Meer dan één op de vier mensen geeft toe de afgelopen 12 maanden iemand te hebben omgekocht. 

Dat is ongeveer evenveel als in eerdere jaren, concludeert Transparency International in een wereldwijd onderzoek.

Politieagenten worden als de meest corrupte beroepsgroep gezien en ook de politiek komt er slecht vanaf.

De organisatie heeft 114.000 mensen uit 107 landen ondervraagd over corruptie. Het resultaat: meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat de corruptie de afgelopen 2 jaar is toegenomen. Maar ze geloven ook dat ze dit kunnen veranderen en actie kunnen ondernemen tegen omkoperij. Nederland heeft niet meegedaan aan het onderzoek.

Agenten

Politieagenten lijken het ergst. In 36 landen worden zij gezien als het meest corrupt. Gemiddeld is 57 procent van de ondervraagden in die landen gevraagd om smeergeld te betalen aan een politieagent. Op de tweede plek komt de rechterlijke macht.

''Overheden moeten deze schreeuw tegen corruptie van hun burgers serieus nemen en concrete maatregelen nemen om de transparantie en verantwoordelijkheid te verhogen'', vindt Huguette Labelle, de voorzitster van Transparency International.

Politiek

De politiek komt er echter zelf slecht vanaf. In 51 landen worden politieke partijen als meest corrupte instellingen gezien. 55 procent van de ondervraagden denkt dat de overheid wordt gerund door mensen die speciale belangen behartigen.

Wel zijn er grote verschillen tussen de landen onderling. In Sierra Leone, Liberia en Jemen wordt er het meest omgekocht.