Nederland is koning Albert II dankbaar voor de manier waarop hij zich altijd heeft ingezet voor de vriendschap tussen België en Nederland.

Premier Mark Rutte zei dat woensdag in een reactie op het aangekondigde aftreden van de Belgische koning.

Rutte zei met groot respect kennis te hebben genomen van het besluit van koning Albert om zijn ambt over enkele weken over te dragen aan zijn oudste zoon prins Filip.

''De toespraak van de koning markeert een bijzonder en indrukwekkend moment dat bij velen in België emotie zal oproepen, net als een paar maanden geleden bij ons'', aldus Rutte.

Grote bewondering

Namens het kabinet sprak hij zijn grote bewondering uit voor de manier waarop koning Albert 20 jaar geleden op bijna 60-jarige leeftijd het koningschap op zich nam na het overlijden van zijn broer, koning Boudewijn.

Rutte: ''Het was een zware taak die plotseling op zijn pad kwam en die hij met grote inzet en met steun van koningin Paola heeft vervuld. Zo heeft hij veel voor België betekend."

"Ook in Nederland hebben we hem leren kennen als een man die grote verantwoordelijkheidszin koppelde aan een warme persoonlijkheid. Iemand ook die zich steeds heeft ingezet voor de vriendschap tussen België en Nederland. Daarvoor zijn we hem dankbaar.''

Rutte sprak verder zijn felicitaties uit in de richting van prins Filip die zijn vader op 21 juli opvolgt.

Barroso

De Europese Unie prijst Albert II voor zijn ''onaflatende actie ten dienste van België en Europa''. Die reactie gaf de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, woensdag.

Barroso wees erop dat de koning ''gedurende de 20 jaar van zijn koningschap de waarden die aan de basis liggen van de Europese constructie steeds vurig heeft verdedigd''. Hij hoopt en is er van overtuigd dat prins Filip ''de bevoorrechte banden tussen België en de Europese instellingen'' zal voortzetten.

Ook Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, bedankte Albert, via Twitter. Hij noemde de Belgische vorst een ''vriend van Europa, bron van stabiliteit, eenheid en inspiratie voor zijn land en voor velen''.

Lees ook: 'Belgische koning Albert treedt af om gezondheid'