Het Nigeriaanse leger heeft zich schuldig gemaakt aan moord, marteling, het illegaal opsluiten van burgers en verkrachting in de strijd tegen de moslimextremisten van Boko Haram in het noorden van het land.

Dat schrijft de Nigeriaanse commissie voor mensenrechten, een overheidsorgaan, in een rapport dat zondag is verschenen.

Het leger heeft volgens de commissie ook woningen in brand gestoken en de soldaten hebben getracht hun wandaden te versluieren door lijken te verbergen.

Het ergste geval deed zich voor in de buurt van Baga, waar een soldaat de dood vond. Het leger trok in een wraakactie door diverse dorpen waarbij in het rond werd geschoten naar iedereen die zich buiten vertoonde.

De commissie merkt overigens op dat Boko Haram steeds beter georganiseerd raakt, en ook beter en meer wapentuig ter beschikking heeft. Die constatering staat in schril contrast met beweringen van de legerleiding dat het noorden onder controle is gebracht en Boko Haram vrijwel is verslagen.