De Moeders van Srebrenica hebben de zaak verloren die zij hadden aangespannen tegen Nederland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Het rechtscollege bevestigde wat Nederlandse rechters ook al tot in hoogste instantie hadden beslist: de Verenigde Naties genieten immuniteit.

Die onschendbaarheid van de volkerenorganisatie ''heeft een legitiem en proportioneel doel'', aldus het arrest.

De Nederlandse blauwhelmen die de genocide na de val van Srebrenica in 1995 niet konden voorkomen, waren met een mandaat van de Verenigde Naties in de Bosnische moslimenclave gestationeerd.

Als nationale rechtbanken bevoegd zouden zijn zich met dit soort VN-missies te bemoeien, ''zouden staten kunnen interveniëren bij de uitvoering van de essentiële missie van handhaving van de internationale vrede en veiligheid, die aan de VN is toevertrouwd''.

Schending

De organisatie Moeders van Srebrenica zet zich in voor de nabestaanden van de volkenmoord. Volgens de Moeders brengt de immuniteit van de VN een schending met zich mee van het mensenrecht op toegang tot een rechter.

Nederland en Dutchbat zouden zo aan hun verantwoordelijkheid kunnen ontsnappen. Maar volgens de rechters van het hof van de Raad van Europa betekent het ontbreken van een andere bevoegde rechter niet dat Nederlandse rechters zomaar in die rol kunnen treden.

Toen de VN immuniteit werd toegekend, is er ook afgesproken dat er een internationaal compensatiemechanisme moest komen voor mensen aan wie door de VN schade is toegebracht, maar dat is er nooit gekomen.

Voorrang

Volgens het hof leidt een zware schending van de mensenrechten, zoals met de genocide na de val van Srebrenica is gebeurd, er niet automatisch toe dat een civiele schadeclaim voorrang heeft boven de volkenrechtelijke immuniteit van de VN. Het hof voelt zich niet geroepen om de zin van deze bepaling in het VN-Handvest te interpreteren.

Na rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad hebben de Moeders van Srebrenica met de uitspraak van het Europees Hof verloren bij de laatste beroepsmogelijkheid die voor hen openstond.