Na de coup en oorlog in Mali moet er voor dat West-Afrikaanse land een internationaal hof komen.

''Iedere schending van de mensenrechten moet worden nagegaan, iedere oorlogsmisdaad moet worden vervolgd'', bepleitte Bert Koenders dinsdag in de VN-Veiligheidsraad in New York.

De Nederlandse oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking is speciaal VN-gezant in Mali. Koeders sprak de Veiligheidsraad toe vanuit de Malinese hoofdstad Bamako via een videoverbinding. Volgens Koenders moeten de Verenigde Naties ook optreden tegen de smokkel van wapens en drugs in Mali.

Koenders is aangesteld als hoofd van de meer dan 12.000 man sterke VN-missie in Mali (Minusma) die het land weer op de rails moet zetten.

Verantwoordelijkheid

De missie neemt zondag de verantwoordelijkheid over voor de veiligheid en opbouw in het land, nadat Franse troepen in januari hadden ingegrepen tegen oprukkende extremisten. Een belangrijke opdracht voor Koenders is om de verkiezingen in juli vrij en eerlijk te laten verlopen.

Er is overigens al een internationaal hof dat de misdaden in Mali aan de kaak kan stellen. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag kreeg in juli 2012 een verzoek van de Malinese minister van Justitie om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in Mali te onderzoeken. Sindsdien kijkt het ICC naar de beschuldigingen van onder meer massaslachtingen, willekeurige executies, verkrachtingen en plunderingen.

Het ICC gaat echter niet over mensenrechtenschendingen. Ook is het hof complementair, wat betekent dat een ICC-zaak pas ontvankelijk is, als niet elders tot strafvervolging wordt overgegaan.