De ADC-ICTY, de vereniging van de advocaten die bij het Joegoslavië-Tribunaal werken, is bezorgd over de rel die is ontstaan rond president Theodor Meron van het VN-hof. 

Door een recente reeks vrijspraken beschuldigt de Deense rechter Frederik Harhoff de Amerikaanse rechter Meron ervan de jurisprudentie van het tribunaal in het voordeel van de VS te manipuleren.

Volgens de advocaten heeft Harhoff onethisch gehandeld door collega-rechters op een ''ongefundeerde manier'' aan te vallen. De raadslieden beschuldigen Harhoff ervan dat hij de jurisprudentie van het tribunaal niet goed begrijpt.

Volgens de ADC-ICTY laat Harhoff tevens blijken dat hij de onschuldpresumptie niet respecteert. Dat is het grondbeginsel van de strafrechtspleging dat iemand onschuldig is totdat boven redelijke twijfel is bewezen dat hij of zij schuldig is.

Complottheorie

Internationale hoven berechten vooral politieke en militaire leiders die niet persoonlijk hebben gemoord of verkracht. Door de recente jurisprudentie is het moeilijker geworden iemand te veroordelen die wapens levert aan anderen die daar vervolgens oorlogsmisdaden mee plegen, iets wat Washington regelmatig doet.

Volgens de complottheorie van Harhoff en anderen heeft Meron de jurisprudentie bijgesteld in het belang van Amerikaanse generaals en politici die mogelijk ooit worden aangeklaagd door het Internationaal Strafhof (ICC).

'Smet'

De ADC-ICTY ''betreurt ten diepste de sensatie-achtige en onverantwoordelijke beschuldigingen zijn geuit die een smet dreigen te werpen op 20 jaren vooruitgang in de richting van eerlijkere processen, die soms onder moeilijke omstandigheden worden gevoerd. Deze beschuldigingen zijn een belediging aan het adres van de instelling en van al degenen die zo hard hebben gewerkt om het tribunaal als integer neer te zetten. De ADC blijft zich verbonden voelen aan de missie van het tribunaal: eerlijke en onpartijdige rechtspleging.''