De Europese Unie wil met speciale inspectieteams voorkomen dat landen illegale grenscontroles houden.

Het gaat om controles aan de grens met een andere lidstaat van het zogenoemde Schengengebied voor vrij personenverkeer. De teams moeten onaangekondigde inspecties kunnen afleggen.

Het Europees Parlement in Straatsburg stemde woensdag in met dit voorstel uit Brussel. De Europese Commissie wil beletten dat nationale autoriteiten 'stiekem' of onnodig hun binnengrenzen dichtgooien.

Brussel noemt het vrije verkeer van burgers in het Schengengebied een van de grote verworvenheden van de EU. De teams zouden kunnen bestaan uit inspecteurs van de Europese Commissie, EU-agentschappen en lidstaten.

Sluiten

De onaangekondigde inspecties maken deel uit van een reeks veranderingen van de huidige regels voor het Schengengebied. Zo kunnen lidstaten voortaan tijdelijk hun binnengrenzen sluiten als er grote problemen zijn aan de buitengrens van de EU, bijvoorbeeld een enorme toestroom vluchtelingen.

Tot nu toe mochten Schengenlanden uitsluitend tijdelijk paspoortcontroles houden bij een ernstige bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid. Autoriteiten kunnen op die manier bijvoorbeeld voetbalhooligans tegenhouden. Ze kunnen ook ingrijpen na een noodgeval, zoals een terreuraanslag.

De hervorming volgt op de Arabische Lente twee jaar geleden, toen door politieke omwentelingen in Noord-Afrika duizenden vluchtelingen via Italië de EU binnenkwamen. Frankrijk sloot toen tijdelijk zijn grens met Italië.