Burgemeester Michael Bloomberg van New York heeft dinsdag een plan gepresenteerd om de stad in de toekomst beter te beschermen tegen stormen en overstromingen.

Dat meldt de New York Times

Het plant volgt op de schade die orkaan Sandy in 2012 aanrichtte. De storm trok over Cuba, Jamaica en het noordoosten van de Verenigde Staten met meer dan 200 doden en een schade van minstens 54 miljard euro als gevolg.

Het beschermingsplan behelst onder meer het plaatsen van muren, dijken en schotten om de ruim 800 kilometer aan kustlijn te beschermen.

Ook het stroomnetwerk moet op de schop, om zware stormen te kunnen weerstaan. De kosten zijn voorlopig geschat op ruim 15 miljard euro en kunnen nog verder oplopen.

Bloomberg zei tijdens de presentatie zich te realiseren dat de uitvoering van het plan grotendeels plaats zal vinden na zijn ambtstermijn. 

"Dit plan is ongelooflijk ambitieus en zal nog veel tijd kosten. Maar we weigeren om de verantwoordelijkheid door te schuiven naar de volgende ambtstermijn. De impact die Sandy heeft achtergelaten maakt dat dit urgent is. Het moet nu beginnen."