De ernstig zieke vrouw die van het hooggerechtshof in El Salvador geen abortus mocht plegen, heeft inmiddels een keizersnede ondergaan.

De foetus had geen volledig ontwikkelde hersens en schedel en stierf kort na de geboorte.

De 22-jarige vrouw wilde haar zwangerschap beëindigen omdat die haar leven in gevaar bracht. De vrouw, alleen bekend onder het pseudoniem Beatriz, kampt met een reumatische aandoening en slecht functionerende nieren.

Vorige week hield het hof vol dat abortus onder alle omstandigheden verboden is, in het overwegend katholieke land. Maar de minister van Volksgezondheid vond een keizersnede een acceptabele tussenoplossing.