De regering van de Amerikaanse president Barack Obama heeft maandag nieuwe sancties tegen Iran getroffen. 

De sancties tegen Iran moeten de economie van de Islamitische Republiek zover onder druk zetten dat Iran gedwongen wordt om de eisen van de internationale gemeenschap in te willigen en te bewijzen dat het atoomprogramma alleen vreedzame doeleinden kent.

De Verenigde Staten menen dat Iran aan een kernwapen werkt, maar Iran ontkent dit ten stelligste.

'Druk opvoeren'

"Zelfs nu we druk op de Iraanse regering opvoeren, houden we de deur open voor een politieke oplossing die Iran, als het zich aan zijn verplichtingen houdt, de gelegenheid geeft zich aan te sluiten bij de internationale gemeenschap. Iran moet echter wel begrijpen dat tijd niet oneindig is", zei perschef van het Witte Huis Jay Carney. Als het regime in Teheran weigert mee te werken, dan zullen er meer sancties volgen, waarschuwde hij.

Het is de eerste keer dat sancties direct de munteenheid treffen. De sancties gelden voor financiële instellingen die veel rials kopen of verkopen. De hoop is dat de banken en de bedrijven de munt zullen dumpen, waardoor die snel aan waarde zal verliezen. Ten opzichte van begin 2012 is de waarde van de rial al gehalveerd.

Daarnaast is er een verbod ingesteld op het verkopen van goederen of diensten voor gebruik in de Iraanse autoindustrie, een belangrijke inkomstenbron voor Teheran. Veel auto-onderdelen kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals in centrifuges van nucleaire installaties of in raketten.