Een commissie van de Verenigde Naties heeft in een rapport twaalf ambitieuze doelen gesteld die de Millenniumdoelstellingen moeten vervangen.

De Millenniumdoelstellingen lopen in 2015 af. Een van de belangrijkste doelen is een einde maken aan extreme armoede. Dit doel moet in 2030 zijn gehaald.

In de commissie, die door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is benoemd, hebben 27 landen zitting. Het rapport van de commissie werd donderdag aan Ban aangeboden.

"Het is onze visie en onze verantwoordelijkheid om een einde te maken aan extreme armoede in al zijn vormen in de context van een duurzame ontwikkeling en om het fundament te leggen voor een duurzame welvaart voor eenieder", schreef de commissie, waar onder andere de leiders van Indonesië, Liberia en Groot-Brittannië in zitten.

Andere doelstellingen zijn het verbeteren van de positie van vrouwen, toegang tot drinkwater voor iedereen en het zorgen voor voedselzekerheid.