Net als in Frankrijk is ook in toetredend EU-lid Kroatië het maatschappelijk debat over het homohuwelijk losgebarsten.

Tegenstanders hebben het initiatief genomen voor een bindend referendum dat zeker moet stellen dat het huwelijk grondwettelijk voorbehouden blijft aan een man en een vrouw. Dat lokt activisten uit om juist voor het homohuwelijk de straat op te gaan. Ook de regering is niet blij met een referendum.

De Kroatische katholieke kerkgroep 'In de naam van de familie' heeft met meer dan 710.000 verzamelde handtekeningen echter ruimschoots voldoende steun om de regering te dwingen een referendum over dit onderwerp te organiseren.

Het parlement zal binnen 2 weken de petitie krijgen en dan een datum moeten bepalen. De invloedrijke club zegt dat ze met het initiatief ook kinderen wil beschermen tegen adoptie door homoparen.

Mars

De beoogde volksraadpleging maakt wat los. Honderden activisten waren deze week betrokken bij de eerste mars voor het homohuwelijk in het streng katholieke Balkanland met ruim 4 miljoen inwoners. Zij droegen in Zagreb posters met leuzen als ''Jezus had twee vaders' en 'Verschillende families, dezelfde rechten.'

De centrumlinkse regering is tegen het referendum en wil eerst de handtekeningen controleren. Kroatië wordt op 1 juli lid van de Europese Unie en wil niet bekend staan als anti-homo. De katholieken zijn nu bang dat de referendumwetgeving snel wordt aangepast en vragen woensdag in een open brief aan president Ivo Josipović om dat te voorkomen.