Het genocideproces tegen de voormalige dictator van Guatemala Efrain Rios Montt moet over worden gedaan. De drie rechters in de zaak hebben zich maandag teruggetrokken. 

Ze besloten daartoe nadat het Constitutioneel Hof vorige week hun vonnis ongedaan had gemaakt en had bevolen dat de zaak deels over moest worden gedaan.

Oud-generaal Montt kreeg begin mei 80 jaar gevangenisstraf voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De rechters achtten hem verantwoordelijk voor de moord, marteling en deportatie van enkele duizenden Ixil-indianen tijdens zijn bewind van 1982 tot 1983.

Het Constitutioneel Hof besloot vorige week echter om alle ontwikkelingen in de zaak sinds 19 april ongedaan te maken. Op die datum werd het proces tijdelijk stilgelegd na onenigheid tussen twee rechters over de vraag wie de leiding had in de zaak. De verdediging verweet de rechters vervolgens partijdigheid.

De magistraten hebben hun besluit om zich terug te trekken nog niet toegelicht.