Terroristische aanslagen zijn het afgelopen decennium wereldwijd flink bloederiger geworden. Vooral het aantal gewonden neemt toe.

Dat blijkt uit cijfers van de Global Terrorism Database van de University of Maryland.

Het aantal doden is sinds begin jaren ’80 niet sterk veranderd: jaarlijks komen er zo’n 5000 tot 10.000 mensen om door een aanslag. Het aantal gewonden neemt echter flink toe sinds 2004. Sinds dat jaar kwam het aantal gewonden dat jaarlijks valt niet meer onder de 11.000, terwijl in de decennia daarvoor zo’n hoog aantal maar twee keer voorkwam.

Volgens Edwin Bakker, de directeur van het Center for Terrorism and Counterterrorism van de Universiteit Leiden, is het goed mogelijk dat de hulpverlening in arme landen is verbeterd, waardoor meer mensen een aanslag overleven. Overigens raken ook daders de afgelopen jaren vaker gewond of laten zelfs het leven; dat komt door een toenemend aantal zelfmoordaanslagen.

Explosieven

Bomaanslagen zijn de afgelopen jaren een stuk populairder geworden onder terroristen; sinds 2004 wordt de hoofdmoot van de aanslagen met een explosief gepleegd. Ook gijzelingen komen vaker voor. De laatste jaren worden bovendien politie- en burgerdoelen vaker aangevallen, terwijl journalisten, bedrijven en het vliegverkeer minder vaak slachtoffer zijn.

''Het wachten op vliegvelden is niet helemaal voor niets, het vliegverkeer is door alle maatregelen gewoon veiliger geworden. De toename van het aantal politiedoelen komt vooral door de situatie in Irak en Afghanistan. De rijen voor de rekruteringsbureaus waren een geliefd doelwit’’, aldus Bakker.

Vernieuwing

Volgens Bakker verandert de werkwijze van terroristen ook door de ontwikkelingen op technologisch gebied. ''Daarnaast worden telkens nieuwe tactieken en verdedigingen ontwikkeld en die raken over de wereld verspreid, oude manieren verdwijnen soms.’’

Het dieptepunt was 2007, toen er bijna 13.000 mensen stierven en ruim 21.000 mensen gewond raakten door aanslagen, zonder dat het aantal aanslagen snel is gestegen sinds de jaren ’80: tussen de 3000 en 5000 per jaar.