Colombia en de rebellenbeweging FARC lijken een belangrijke stap te hebben gezet op weg naar een vredesakkoord.

De partijen bereikten in de Cubaanse hoofdstad Havana overeenstemming over hervormingen in de landbouw van het Zuid-Amerikaanse land, zo maakten ze zondag bekend.

Die hervormingen, gericht op het op een hoger plan brengen van de arme plattelandsbevolking, waren een belangrijke eis van de FARC. De beweging werd in 1964 opgericht om veranderingen in de landbouw af te dwingen.

Afgesproken is dat arme streken economische en sociale hulp krijgen. Verder krijgt de bevolking land toebedeeld.

Nijmeijer

Colombia en de guerillabeweging begonnen hun vredesoverleg in november. Het Nederlandse FARC-lid Tanja Nijmeijer maakt deel uit van de delegatie van de rebellen.

Behalve het belangrijke punt van de landbouwhervormingen staat onder andere de politieke en wettelijke status van de rebellen als het conflict wordt beëindigd op het programma en compensatie voor slachtoffers van de oorlog en de drugshandel van de beweging.