Voor de parlementsverkiezingen in Bulgarije zijn zondagochtend meer kiezers opgekomen dan verwacht.

Rond 10.30 plaatselijke tijd had ruim 12 procent van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht volgens de Centrale Kiescommissie.

Bij de verkiezingen van 4 jaar geleden was het opkomstpercentage om die tijd 10 procent. Toen bleek de opkomst na sluiting van de stembureaus 60 procent te zijn. Volgens opiniepeilingen zou zondag slechts de helft van de kiezers de moeite nemen te gaan stemmen.

De stembusgang wordt overschaduwd door een diep wantrouwen jegens de politieke leiders in het armste land van de Europese Unie. Het gemiddelde loon in Bulgarije bedraagt 350 euro per maand. Naar schatting een vijfde van de bevolking van het land van 7 miljoen inwoners leeft in bittere armoede.

Uit vrees voor verkiezingsfraude hebben vijf partijen een Oostenrijks onderzoeksinstituut in de arm genomen om de uitgebrachte stemmen nog een keertje te tellen.