In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is woensdag een streng rookverbod van kracht geworden. In geen enkel openbaar gebouw mag meer gerookt worden. Op overtreding van het rookverbod staat een maximumboete van 2500 euro.

Tot dusverre golden nog uitzonderingen op het rookverbod voor bijvoorbeeld sommige horecagelegenheden en kantines van sportverenigingen. Alle uitzonderingen zijn nu van de baan. Zelfs in aparte rookruimtes van restaurants en dergelijke mag nu niet meer worden gerookt.

Noordrijn-Westfalen kan nu samen met Beieren bogen op de strengste antirookwetgeving in heel Duitsland.