Glenn Camelia is vrijdag op Curaçao benoemd tot formateur. 

Waarnemend gouverneur Adele van der Pluijm-Vrede heeft hem gevraagd een kabinet te vormen op basis van het regeerakkoord dat in december vorig jaar door een meerderheid in het Curaçaose parlement is ondertekend.

Curaçao kent sinds eind december vorig jaar met de regering van Daniel Hodge een zogenaamd takenkabinet van deskundigen. Die zijn aangesteld voor een periode van drie tot zes maanden en dienden eind vorige maand hun ontslag in.

Camelia was ook al formateur voor dit takenkabinet. Nu moet hij een politiek kabinet tot stand brengen voor begin juli. Dat moet volgens de waarnemend gouverneur bestaan uit ''personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig, harmonieus en evenwichtig uitvoering te geven aan het regeerakkoord''.

Camelia is gevraagd uiterlijk 1 juni te rapporteren over zijn bevindingen.