Zoals verwacht is zaterdag Tammam Salam gekozen als de nieuwe premier van Libanon.

Een grote meerderheid in het parlement steunde de kandidatuur van Salam. Hij kreeg de stem van 124 van de in totaal 128 parlementsleden.

Vrijdag en zaterdag voerde de Libanese president Michel Suleiman overleg met vertegenwoordigers van de politieke blokken in het land. Na afloop van de beraadslagingen, vertrok Salam naar het presidentieel paleis waar hij formeel van Suleiman de opdracht kreeg om een kabinet samen te stellen.

De verwachting is dat Salam, voormalig minister van cultuur, een regering van nationale eenheid wil vormen. Een proces dat veel tijd in beslag kan nemen vanwege de scherpe verdeeldheid in de Libanese politiek.

Salam staat voor de lastige taak Libanon bij elkaar te houden in een tijd van oplopende sektarische spanningen en een burgeroorlog in buurland Syrië.

Einde verdeeldheid

Salam wil een einde maken aan de politieke verdeeldheid in het land. Daarnaast wil hij voorkomen dat de burgeroorlog in Syrië naar Libanon overslaat. Salam zei dat zijn eerste taak zal zijn om de politieke spanningen weg te nemen. Hij voegde daar aan toe dat hij het ook tot zijn taak rekent om dreigingen die voortkomen uit 'de catastrofale situatie' in buurland Syrië te voorkomen. Hij probeert daarmee de angst weg te nemen dat Libanon wordt meegesleurd in de Syrische crisis.

Salam verklaarde tevens dat hij zijn best wil doen om een regering te vormen die het landsbelang voorop stelt, een proces dat vermoedelijk veel tijd in beslag gaat nemen. "Ik wil beginnen met het verenigen van de visies en ik wil snel een overeenkomst sluiten over een kieswet (...)", aldus de nieuwbakken premier.