In China zijn vier nieuwe gevallen ontdekt van mensen die zijn besmet met een variant van het vogelgriepvirus.

Afgelopen weekeinde werd bekend dat vorige maand drie mensen in Sjanghai waren besmet. Twee van hen bezweken aan de infectie.

Volgens persbureau Xinhua zijn de vier nieuwe patiënten in zeer kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De variant is door Chinese gezondheidsautoriteiten geïdentificeerd als H7N9, waarvoor geen vaccins bestaan.

De variant van de vogelgriep was nooit eerder op mensen overgedragen. De Chinese autoriteiten denken dat het virus niet erg besmettelijk is omdat mensen in de nabije omgeving van de slachtoffers geen gezondheidsproblemen hebben.

Maatregelen

Steden aan de oostkust van China treffen extra maatregelen om verspreiding van een nieuwe vorm van vogelgriep tegen te gaan. Het H7N9-virus zorgde tot voor kort niet voor grote problemen bij mensen, in tegenstelling tot het H5N1-virus dat in 2003 huishield onder de pluimveestapel in Azië en sindsdien in de hele wereld aan 360 mensen het leven heeft gekost.

Toen stierven voornamelijk mensen die in nauw contact leefden met kippen of ander pluimvee, nu was dat maar bij één patiënt het geval, een 45-jarige kippenslachtster.

Volgen

De provinciale gezondheidsdienst heeft maatregelen getroffen om verdachte griepgevallen te volgen. Scholen, zieken- en verzorgingshuizen moeten opletten voor koorts en de gezondheidsdiensten moeten worden gewaarschuwd als zich binnen een week meer dan vijf gevallen van griep voordoen.

Ook gevallen van longontsteking zonder duidelijke oorzaak moeten nu dagelijks in plaats van wekelijks worden gemeld. Ook mensen die met pluimvee of vogels werken moeten extra in de gaten worden gehouden. Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens is overgedragen.