De Beweging 5 Sterren (M5S) van blogger Beppe Grillo stemt tegen een regering die de Italiaanse sociaaldemocraat Pier Luigi Bersani zou vormen.

Dit heeft de fractievoorzitter van M5S in de Senaat, Vito Crimi, woensdag tegen Bersani gezegd.

Het was al duidelijk dat Grillo volstrekt niets te maken wilde hebben met 'het establishment', inclusief de andere politieke partijen, maar Bersani moet gehoopt hebben dat er toch nog over gedoogsteun te praten viel. Op Sicilië gedogen aanhangers van Grillo een sociaaldemocratisch bestuur. Maar Crimi heeft Bersani's hoop de grond in geboord.

Bersani heeft een linkse meerderheid in de Italiaanse Tweede Kamer, maar kan in de Senaat niet zonder steun van de M5S of de omstreden centrumrechtse leider Silvio Berlusconi.