Jean-Claude 'Baby Doc' Duvalier liet drie keer verstek gaan, maar de voormalige dictator van Haïti is donderdag dan toch komen opdagen bij de hoorzitting die moet uitwijzen of hij voor mensenrechtenschendingen wordt vervolgd.

Tientallen van zijn aanhangers juichten hem toe, maar volgens Human Rights Watch voelt Duvaliers komst vooral voor zijn slachtoffers als een overwinning.

De slachtoffers van Duvaliers schrikbewind 'hebben de hoop hem voor het hekje te zien nooit opgegeven', zei advocaat Reed Brody van de mensenrechtenorganisatie. Zij applaudiseerden dan ook toen hun kwelgeest eindelijk de volgepakte rechtszaal betrad.

'Baby Doc', die vijftien jaar de lakens uitdeelde in Haïti, keerde twee jaar geleden onverwacht terug naar zijn land, na 25 jaar van ballingschap in Frankrijk. Kort na zijn terugkeer werd hij in staat van beschuldiging gesteld. Hij zou uit de staatskas hebben gestolen en de mensenrechten hebben geschonden.