Minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich heeft niet namens het Duitse kabinet gesproken toen hij maandag een verbodsprocedure tegen de extreem rechtse NPD aankondigde. 

Dit zei minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger dinsdag tegen weekblad Der Spiegel.

De liberale bewindsvrouw is dan ook 'geërgerd' over het optreden van de christendemocratische collega-minister. Zij wil dat Friedrich eerst evalueert of een nieuwe poging de NPD te verbieden kans maakt. Anders dreigt een nieuwe 'triomf' voor de neonazi's zoals in 2003, toen het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe weigerde de NPD te verbieden.

De hoogste Duitse rechters vielen toen over het feit dat de Duitse geheime dienst de NPD-gelederen op hoog niveau had geïnfiltreerd. De staat had als het ware zelf de feiten mede gecreëerd die aanleiding moesten zijn voor het verbod.

Het hof wilde ervoor waken het te makkelijk te maken een politieke partij te verbieden, na de slechte ervaringen van de Hitlertijd.

Schande

Sinds de mislukte 'verbodspoging' bleef het onderwerp de gemoederen bezighouden. Veel Duitsers spreken er schande van dat een partij met nazigedachtengoed is toegestaan. Maar de geheime dienst zegt dat hij om veiligheidsredenen niet kan afzien van infiltratie, wat een voorwaarde zou zijn voor het slagen van een nieuwe poging.

De Bondsraad, de Eerste Kamer van het parlement waarin de regeringen van de deelstaten zijn vertegenwoordigd, stemde er in december met grote meerderheid voor om een nieuw verzoek in te dienen in Karlsruhe.

De centrumrechtse coalitie van bondskanselier Merkel tobt met de vraag of de regering zich daarbij moet aansluiten.