AMSTERDAM - Elf Afrikaanse landen hebben zondag een vredesakkoord ondertekend dat is bedoeld om de rust terug te brengen in Congo.

Vorig jaar dreigden rebellen de Congolese regering af te zetten. De rebellen zouden daarbij steun hebben gekregen van buurlanden van Congo.

Congo, Rwanda, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Angola, Uganda, Zuid-Sudan, Zuid-Afrika, Tanzania en Congo-Brazzaville hebben het akkoord ondertekend. De buurlanden hebben beloofd zich niet te mengen in de interne aangelegenheden van Congo. Ook hebben ze afgesproken gewapende groeperingen niet te tolereren of te steunen.

Voorafgaand aan de ondertekening zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dat vrede, veiligheid en een raamwerk voor samenwerking in Congo de regio zal stabiliseren.

"De ondertekeningsceremonie op zich is al veelbetekenend, maar het is slechts het begin van een alomvattende benadering die een blijvende verbintenis vereist. Het raamwerk dat voor u ligt schetst de verplichtingen en mechanismen voor het toezicht die gericht zijn op het aanpakken van nationale en regionale kwesties", aldus Ban.

Rwanda

De Verenigde Naties hebben Rwanda en Uganda ervan beschuldigd de Congolese rebellenbeweging M23 te hebben geholpen. Beide landen ontkennen dit echter. De Rwandese president Paul Kagame was ook aanwezig bij de ondertekening van het akkoord en noemde het een nieuwe kans voor Congo. "Het raamwerk maakt duidelijk dat een holistische benadering die rekening houdt met alle bronnen van het conflict de enige manier is om een einde te maken aan instabiliteit", aldus Kagame.

Volgens de VN heeft Congo te lijden onder aanhoudend geweld van gewapende groepen uit binnen- en buitenland. Vaak worden verkrachtingen gebruikt als wapen. Inmiddels zijn al meer dan twee miljoen mensen ontheemd geraakt. De VN hebben gezegd de vredesmissie in het land, Monusco, onder de loep te gaan nemen om te bekijken hoe de vredesmacht de Congolese regering beter terzijde kan staan.