AMSTERDAM - Vertegenwoordigers van de Congolese regering en de rebellenbeweging M23 hebben woensdag een voorlopige vredesovereenkomst gesloten. 

Beiden partijen nemen de verantwoordelijkheid voor de mislukking van een eerdere vredesovereenkomst.

Crispus Kiyonga, de Ugandese minister die bemiddelde in het overleg in de Uganedese hoofdstad Kampala, zei dat de overeenkomst een doorbraak was.

Het akkoord is getekend 'in de geest van verzoening'. Beide partijen zijn het erover eens dat ze schuld hebben aan het mislukken van een eerder vredesakkoord.

Deserteurs

M23 bestaat uit honderden militairen die vorig jaar april uit het leger deserteerden omdat ze vonden dat Congo de bepalingen van een vredesovereenkomst uit 2009 niet was nagekomen.

Na het sluiten van de overeenkomst in 2009 waren de mannen - die lid waren van CNDP, een voorloper van M23 - opgenomen in het Congolese leger.

Volgens Kiyonga zijn 23 bepalingen uit de vredesovereenkomst uit 2009 nagekomen. Twaalf bepalingen 'zijn echter slecht of niet doorgevoerd', aldus Kiyonga. De rebellen hebben onder meer een bepaling geschonden die voorschreef dat meningsverschillen op politieke en niet op militaire wijze moesten worden opgelost. Congo en M23 vinden dat het document nog steeds relevant is.

Goma

M23-rebellen namen in november Goma, de grootste stad in Oost-Congo, in. De rebellen trokken zich onder druk van de internationale gemeenschap later terug.

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) hebben zowel Congolese regeringsmilitairen als de rebellen 'tientallen vrouwen verkracht en andere oorlogsmisdaden begaan' toen Goma in handen was van de rebellen. HRW wil dat de daders van de gruweldaden voor de rechter worden gesleept.