DÜSSELDORF - De universiteit van Düsseldorf pakt de doctortitel af van de Duitse minister van Onderwijs, Annette Schavan (CDU).

Hiertoe heeft de bevoegde commissie dinsdag besloten na plagiaatonderzoek. Hiertoe heeft de bevoegde commissie dinsdag besloten na plagiaatonderzoek. Schavan is het er niet mee eens en wil de beslissing aanvechten.

Schavan kwam vorig jaar in opspraak. Zij zou haar bronnen niet volledig hebben vermeld, toen zij in 1980 promoveerde op een proefschrift met als titel Person und Gewissen (Persoon en geweten). De christendemocratische bewindsvrouw ontkent de aantijgingen.

In 2011 moest minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg opstappen nadat de universiteit Bayreuth hem wegens plagiaat zijn doctorstitel had afgepakt. Schavan verklaarde toen openlijk dat zij zich voor haar collega schaamde, terwijl bondskanselier Angela Merkel haar minister verdedigde: ''Ik heb hem niet als wetenschappelijk medewerker in dienst genomen.''

Schavan zou niet alleen zonder bronvermelding hebben overgeschreven, zoals collega 'Googleberg'. Zo heeft zij verkeerde citaten 'verzonnen' van auteurs die zij kennelijk helemaal niet zelf heeft gelezen.