AMSTERDAM - De onenigheid over de Falkland-eilanden is nog niet voorbij. De Argentijnse minister van buitenlandse zaken Hector Timerman weigert akkoord te gaan met de voorwaarden die Groot-Brittannië heeft gesteld bespreking in Londen.

De Britse minister van buitenlandse zaken William Hague heeft op zijn beurt het verzoek van Timerman voor een een-op-eengesprek afgewezen. Hague staat erop dat ook een delegatie van de regering van de Falkland-eilanden deelneemt aan het overleg, maar Argentinië erkent de regering niet.

Timerman sloot gesprekken in aanwezigheid van de Falkland-delegatie uit en beklaagde zich over het feit dat Hague zonder de delegatie niet in overleg wil treden.

Hij heeft Hague nu uitgenodigd voor gesprekken in Buenos Aires, zodat hij 'wellicht waardering kan opbrengen voor het feit dat ons land een ware democratie is, waar ministers van buitenlandse zaken vrijelijk in overleg kunnen gaan met wie ze willen, zonder onder druk gezet te worden en zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan gesprekken waar ze niet om gevraagd hebben en die ze niet interesseren'.

Referendum

In maart kunnen de bewoners van de Falkland-eilanden zich in een referendum uitspreken over de vraag of de eilandengroep onder Brits of Argentijns bestuur moet vallen. De verwachting is dat de bewoners er massaal voor kiezen om onder Brits bestuur te blijven. Argentinië en Groot-Brittannië voerden in 1982 oorlog over de eilandengroep.