AMSTERDAM - Volwassenen in China moeten hun ouders 'vaak' bezoeken. Zo niet, dan riskeren zij door hen te worden aangeklaagd.

Het is de nieuwe gang van zaken in China, waar de regering een wetswijziging heeft aangenomen die het bezoek aan de ouders verplicht stelt.

Ouderen die menen door hun kroost te worden verwaarloosd hebben nu in een gang naar de rechtbank een dwangmiddel om hun kinderen op hun familieverplichtingen te wijzen.

China vergrijst snel. De verzorging van al die ouderen stelt de regering voor de nodige hoofdbrekens. Drie decennia van markthervormingen hebben de traditionele familiebanden verbroken. Maar er zijn weinig alternatieven, zoals verzorgings- en bejaardentehuizen.