DOHA - Landen die meedoen aan de VN-klimaatconferentie in Qatar, hebben een minimaal akkoord bereikt.

Afgesproken is het Kyoto Protocol over CO2-uitstoot, dat dit jaar afloopt, tot 2020 te verlengen. Nieuwe afspraken over de uitstoot en maatregelen tegen de opwarming van de aarde werden niet gemaakt.

Lang niet alle geïndustrialiseerde landen conformeren zich aan het Kyoto II, zoals ook veel staten niet aan het eerste protocol deelnamen. Behalve de 27 staten van de EU zijn er nog ongeveer 10 landen die meedoen.

Grote staten (en vervuilers) als Verenigde Staten, Rusland, Japan en Canada blijven buiten het protocol. De landen die zich wel conformeren zijn goed voor ongeveer 15 procent van de wereldwijde uitstoot

Onderhandelingen

Het akkoord over het protocol kwam na moeizame en sterk uitgelopen onderhandelingen tot stand. De landen gingen door het akkoord geen nieuwe verplichtingen aan om de uitstoot te verminderen.

Voor het slagen van de klimaattop was het bereiken van een overeenkomst, hoe minimaal ook, van essentieel belang.

Een eerdere poging om het Kyoto Protocol te verlengen, mislukte in 2009 in Kopenhagen. De landen hebben nu tot 2020 de tijd een nieuw klimaatakkoord te formuleren dat dan in werking moet treden.

WNF

De internationale gemeenschap is er op de klimaattop van de Verenigde Naties in Doha weer niet in geslaagd om geloofwaardige stappen te zetten die de opwarming van de aarde tegengaan. Dit stelde het Wereld Natuur Fonds zaterdag.

Terwijl rijke en arme landen inmiddels hard worden geraakt door de gevolgen van klimaatverandering, slaagden de onderhandelaars er de afgelopen twee weken zelfs niet in om te voldoen aan de laagste verwachtingen, aldus het WNF.

''De wetenschap vertelt ons dat we klimaatverandering nú moeten aanpakken'', aldus Samantha Smith, hoofd van het internationale klimaatteam van het WNF. ''Elk jaar telt. En elk jaar dat regeringen niets doen wordt het risico voor de wereldbevolking groter. Dat hebben vele miljoenen mensen dit jaar al aan den lijve ondervonden.’’

Tijdens deze klimaattop hadden de regeringen de basis moeten leggen voor een eerlijk en ambitieus klimaatakkoord in 2015. Daarin hadden heldere doelen voor CO2-reductie moeten staan en concrete financiële toezeggingen. Daarvan is niets uitgekomen, aldus het WNF.

Greenpeace

Milieuorganisatie Greenpeace is teleurgesteld in de afloop van de klimaatconferentie in Doha. "Op welke planeet wonen deze politici eigenlijk?'' vraagt woordvoerder Joris Thijssen zich af, wijzend op rampen als de orkaan Sandy in de Verenigde Staten en tyfoon Bopha in de Filipijnen. Natuurgeweld waarvan deskundigen zeggen dat het mede veroorzaakt wordt door opwarming van de aarde. ''De klimaatgevolgen vliegen ons om de oren maar in Doha komen ze niet verder.''

Volgens Greenpeace kunnen politici zich niet losmaken van de gevestigde belangen van de brandstofindustrie. De verlenging van het Kyoto Protocol ziet de organisatie op zich als een goed signaal. ''Maar als je ziet hoeveel mazen dat heeft, dan gaat dat niet werken.''

De hoop van de milieuorganisatie is gevestigd op het Nederlandse kabinet. ''We hebben nu een kabinet dat inzet op duurzame energie. Als dat ziet dat het werkt, is hopelijk de ambitie groter om dat bijvoorbeeld samen met Duitsland uit te dragen.''

Mansveld

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) is tevreden over het bereikte resultaat van de VN-klimaattop. Dat liet zij zaterdag weten nadat de bijeenkomst in Doha in Qatar was afgesloten.

''Ik wil natuurlijk altijd meer, wij en de EU hebben er tenslotte hard aan getrokken, maar ik ben tevreden met de uitkomst'', reageerde Mansveld na afloop. Het Kyoto Protocol wordt verlengd tot 2020.

Mansveld is daarover ''verheugd'', al is het wel een minpunt dat minder landen hieraan meedoen. Daar staat dan weer tegenover dat de reducties in deze periode van 2015 tot 2020 nu 18 procent is geworden, terwijl dit eerst 5,2 procent was. Volgens haar is ook een pluspunt dat oude afspraken en regels blijven gelden.

Ze is verder ingenomen met het feit dat op de top is ingestemd met een werkplan waardoor in 2015 de handtekeningen gezet kunnen worden onder een juridisch bindend klimaatakkoord. ''Dit biedt een goed fundament'', aldus Mansveld.

Vrijdag maakte de bewindsvrouw al op de top bekend dat het kabinet volgend jaar 200 miljoen euro gaat bijdragen voor het klimaatbeleid. Nederland komt hiermee tegemoet aan eerdere internationale afspraken.