WASHINGTON - De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag unaniem het voorstel voor de begroting van de Amerikaanse defensie goedgekeurd.

Na maanden van onderhandelingen stemden alle 98 wetsmakers voor het voorstel om het budget voor defensie op 631 miljard dollar (481 miljard euro) vast te stellen voor het jaar 2013.

De onderhandelingen verliepen stroef, omdat er een grote politieke impasse was ontstaan over de bezuinigingen op defensie. Er moest uiteindelijk 5 dagen lang over de voorstellen gedebatteerd worden en honderden amendementen worden doorgevoerd, voordat de begroting kon worden vastgesteld.