DEN HAAG - Denemarken, Ierland, Frankrijk, Noorwegen, Spanje en Zwitserland hebben woensdag laten weten de verhoging van de officiële status van Palestina bij de Verenigde Naties te steunen.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemt donderdag op verzoek van de Palestijnse president Mahmoud Abbas over de vraag of Palestina als staat en waarnemer te boek mag staan zonder overigens lid te zijn van de VN.

Het voorstel wordt vrijwel zeker aangenomen want een overgrote meerderheid van de 193 lidstaten is voorstander. Nederland behoort daar niet toe. Nederland stemt naar verluidt tegen of onthoudt zich van stemming.

De Duitse regering heeft woensdag gemeld het voorstel ook niet te steunen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague heeft woensdag in het Lagerhuis gezegd dat zijn land het voorstel alleen kan steunen als het van te voren de verzekering krijgt dat er geen Palestijnse pogingen komen Israël voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag te slepen.

Hague's Franse collega Laurent Fabius waarschuwde dat het contraproductief zou zijn wanneer de Palestijnen hun status als staat zouden gebruiken om Israël bij het ICC aan te klagen.

Armslag

De nieuwe status geeft de Palestijnen meer diplomatieke armslag en ze staan er juridisch sterker mee. Zo kunnen ze vrij eenvoudig als Palestina toetreden tot VN-organisaties en een beroep doen op internationale organisaties zoals het ICC.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) kreeg in 1974 een waarnemersstatus bij de VN. In 1988 werd de term PLO vervangen door Palestina. De ''entiteit'' Palestina krijgt nu als staat een waarnemersstatus. De enige andere staat met waarnemersstatus is het Vaticaan.

Felle tegenstanders

Israël en de VS zijn felle tegenstanders van een hogere status van ''de Palestijnen''. Israël wil bijvoorbeeld niet dat Palestina bij internationale hoven gaat klagen en heeft het bovendien altijd liever over ''de Palestijnen''.

Dat lijkt aan te geven dat het enkel om een groep mensen gaat die iets van Israël claimt en niet om het land waar Israël in 1947 gewapenderhand is gevestigd.

De VN besloten destijds dat Palestina moest worden verdeeld in een Arabische (Palestijnse) en een Joodse staat. De Arabische staat is er nog steeds niet gevestigd. Israël werd in mei 1949 lid van de VN.