ATHENE - Het aantal zelfmoorden in Griekenland is in de jaren 2009 tot en met 2011 scherp gestegen. 

Uit politiegegevens blijkt dat het zelfmoordcijfer met 37 procent omhoog is gegaan.

In 2009 waren het er 677, in 2010 830 en in 2011 927. In de eerste 8 maanden van dit jaar maakten 690 Grieken een eind aan hun leven.

Psychologen denken dat financiële problemen meer mensen tot wanhoop hebben gedreven, aldus Griekse media donderdag. Een zware economische crisis heeft Griekenland inmiddels al jaren in haar greep.

Nederland

Ook in Nederland stijgt het aantal zelfdodingen al enkele jaren iets. De toename is echter lang niet zo sterk als in Griekenland. In 2011 ging het in Nederland om 1647 zelfdodingen, een toename van 47 vergeleken met 2010.

Daarmee lag het aantal zelfmoorden ongeveer op hetzelfde niveau als eind jaren 90 en het begin van deze eeuw.

Meer over Griekenland in ons dossier