LONDEN - De vertegenwoordiger van de anglicaanse kerk in het Britse Lagerhuis wil dat de kerk opnieuw stemt over de vraag of vrouwen tot bisschop mogen worden gewijd.

De kwestie moet nu niet de 'komende jaren in de koelkast worden geplaatst', zei Lagerhuislid Tony Baldry donderdag.

De kerk liet eerder weten dat mogelijk pas over vijf jaar weer over de kwestie wordt gestemd. Dinsdag besloten vertegenwoordigers op de Algemene Synode van de kerk dat vrouwen het bisschopsambt niet mogen bekleden.

Het conservatieve resultaat van de stemming wekte veel wrevel onder politici, van wie sommigen voorstelden de uitzonderingsregel te schrappen die de kerk momenteel in staat stelt onderscheid te maken op basis van geslacht.