BRUSSEL - Europa heeft vorig jaar 2,5 procent minder broeikasgas uitgestoten dan het jaar ervoor. Nederland deed dat zelfs 6 procent minder, aldus het milieubureau van de Europese Unie woensdag.

De lagere uitstoot van CO2 komt vooral door de milde winter. Daardoor is er minder olie en gas opgestookt, verklaarde het milieubureau EEA.

De kwakkelende economie speelde ook een rol, maar een doorslaggevende oorzaak is het niet: gemiddeld groeide de economie in de EU-landen vorig jaar met 1,5 procent.

Europa brengt al enkele jaren steeds minder broeikasgas in de lucht. De daling gaat nu zo snel, dat de Europese Unie verder gaat dan de doelen in het zogeheten Kyoto protocol.

Afspraak

De afspraak was dat de 15 toenmalige EU-landen 8 procent minder CO2 zouden uitstoten in 2012 dan in 1990. Maar de afname komt eind dit jaar waarschijnlijk uit op 13,8 procent, aldus directeur Jacqueline McGlade van het bureau.

Nederland en enkele andere landen hebben de CO2-uitstoot niet geheel zelf bewerkstelligd. Ze hebben voor een deel de resultaten in andere landen opgekocht om de nationale doelen te halen.

De EU heeft inmiddels beloofd om de uitstoot te verlagen tot 20 procent vergeleken met 1990. Andere wereldmachten, zoals de VS, Rusland en China, gaan niet zover.