TBILISI -De machtsstrijd tussen de Georgische president Micheil Saakasjvili en zijn zegevierende opponent Bidzina Ivanisjvili duurt ook na de parlementsverkiezingen voort.

Ondanks Ivanisjvili’s oproep aan de president om op te stappen peinst Saakasjvili daar niet over en is donderdag in de aanval gegaan.

Volgens Saakasjvili is het verkiezingsprogramma Georgische Droom (GD) van Ivanisjvili onacceptabel en fundamenteel verkeerd.

Hij stelde oppositie te gaan voeren en zijn partijgenoten hebben kenbaar gemaakt onder geen beding op ministerieel niveau met toekomstige GD-ministers samen te willen werken.

Saakasjvili's ambtstermijn loopt volgend jaar af.