NEW YORK - Generaties Amerikanen leefden in de wetenschap dat hun kinderen over het algemeen ouder worden dan zijzelf. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit niet meer opgaat voor de grote groep armere blanken.

Hun levensverwachting daalt snel en is sinds 1990 met circa vier jaar jaar teruggelopen volgens onderzoekers. Blanken die niet afkomstig zijn uit Latijns-Amerika vormen een krimpende bevolkingsgroep, maar nog altijd 63 procent van de Amerikanen.

De krant The New York Times berichtte dat onderzoekers van de Universiteit van Chicago met schrik hebben vastgesteld dat de daling van de levensverwachting nu veel groter is dan in eerder onderzoek en dat die bovendien steeds meer uiteenloopt tussen slecht opgeleide en goed opgeleide Amerikanen. De laatsten worden nog steeds behoorlijk oud.

Een blanke vrouw zonder diploma van de middelbare school heeft haar levensverwachting sinds 1990 met 5 jaar zien dalen naar 73,5 jaar. De verwachting van de 'gewone' blanke man daalt met 3 jaar naar 67,5. Bij hoog opgeleide blanken is de verwachting nu respectievelijk 83,9 en 80,4 jaar.