BRUSSEL - De Belgische politievakbonden dreigen met een meerdaagse staking. Het geweld tegen agenten loopt wat hen betreft de spuigaten uit. 

De bonden willen dan ook dat de Belgische overheid werk maakt om hier een einde aan te maken, anders staken ze van 13 tot 17 september, zo is maandag te lezen in de Vlaamse media.

Vrijwel iedere week is het raak en zijn agenten betrokken bij geweld gericht tegen hen. Hoewel er overleg is gepland op 6 september tussen ambtenaren van minister Joëlle Milquet (Binnenlandse Zaken) en de vakbonden hebben de bonden al formeel de staking aangevraagd. Ze gebruiken dit als drukmiddel.