AMSTERDAM/WENEN - Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) richt een speciale taakgroep voor Iran op die zal toezien op de uitvoering van overeenkomsten tussen het VN-agentschap en Teheran, die inspectie van Irans nucleaire activiteiten toestaan.

Dat staat in een IAEA-document dat woensdag in handen is gekomen van Associated Press.

De taakgroep zal zich voorts bezighouden met resoluties van het IAEA en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over Iran, bedoeld om te voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt.