BOGOTA - De Colombiaanse regering en de guerrillagroep FARC gaan vredesbesprekingen voeren in Oslo.

De gesprekken beginnen op 5 oktober, meldt het radiostation RCN op gezag van bronnen dicht bij de regering.

Volgens RCN Radio doet de regering van president Juan Manuel Santos binnen enkele dagen de officiële aankondiging.

Op dit moment vinden er al verkennende gesprekken plaats in de Cubaanse hoofdstad Havana. De vredesbesprekingen betekenen een definitieve breuk met het beleid van de vorige president, Álvaro Uribe.

Initiatief

President Santos nam het initiatief voor de vredesbesprekingen bij zijn ontmoeting met de Venozolaanse president Hugo Chávez, aldus RCN Radio.

De betrekkingen tussen Colombia en Venezuela waren op dat moment zeer slecht. Santos verklaarde ze te willen herstellen op voorwaarde dat zijn Venozolaanse collega Chávez zou helpen met toenaderingen met de FARC. Daartoe was Chávez bereid.

Definitieve breuk

De vredesbesprekingen betekenen een definitieve breuk met het beleid van de vorige president, Álvaro Uribe. Die won in 2002 de verkiezingen met zijn belofte een eind te maken aan de guerrilla.

Vredesonderhandelingen van zijn voorganger Andrés Pastrana met de FARC waren op niets uitgelopen. Tijdens zijn twee ambtsperiodes (2002-2010) bracht Uribe de FARC gevoelige klappen toe, maar vanaf 2008 begonnen er ook analyses te verschijnen dat de guerrilla in sommige gebieden juist weer aan kracht gewonnen had.

Ernstige kritiek

Uribe heeft ernstige kritiek geleverd op het in zijn ogen falende veiligheidsbeleid van de regering-Santos. Hij was ook de eerste die een week geleden opperde dat er in Cuba besprekingen werden gevoerd. Uribe toonde zich faliekant tegen, omdat er volgens hem met terroristen niet kan worden onderhandeld.

Veel analisten van uiteenlopende politieke achtergronden in Colombia zijn het erover eens dat onderhandelingen met de linkse guerrilla onontkoombaar zijn om een einde te maken aan de oorlog.

Boeren

Bijna 50 jaar geleden begon de FARC als een marxistische guerrilla van boeren. De beweging en het gebied dat ze beheerste, groeiden sterk in de jaren 70 en 80. Daarmee werd de FARC ook een drugsbende met enorme inkomsten. Maar na de opkomst van deze 'narcoguerrilla' boette de FARC vanaf het begin van deze eeuw aan kracht in.