TEL AVIV - De Israëlische president Shimon Peres heeft zijn Duitse ambtgenoot Joachim Gauck donderdag gevraagd zich in te zetten voor het recht op besnijdenis om religieuze redenen.

In Duitsland woedt al weken een debat over de kwestie sinds een uitspraak van een rechter in Keulen.

Die had in juni geoordeeld dat besnijdenis een illegale verminking van het menselijk lichaam is. Sindsdien broeden politici en deskundigen op een wetswijziging om joden en moslims tegemoet te komen. Voorstanders van handhaving van het verbod wijzen op de pijn die het jongetje lijdt bij de ingreep.

In Israël is met bitterheid gereageerd op het debat. Volgens de voormalige asjkenazische opperrabijn Israel Meir Lau zou de discussie voor joden aanleiding kunnen zijn te concluderen dat zij niet in Duitsland horen.

Gevoeligheid

''Het is een verrassend feit dat stemmen in Duitsland hun gevoeligheid voor het huilen van een baby ontdekken'', aldus Lau. ''Ik heb deze ervaring in mijn kindheid niet gehad.'' De in 1937 in Polen geboren Lau overleefde het concentratiekamp Buchenwald.

Peres schreef in een brief aan Gauck dat de besnijdenis al duizenden jaren ''centraal staat voor de joodse identiteit en een jood tot jood maakt''.

Hij hoopt erop dat regering en parlement de wetgeving zo gaan aanpassen dat ''Duitsland in overeenstemming met zijn basiswaarden eraan zal vasthouden dat joden hun religieuze tradities in vrijheid kunnen handhaven''.

Ethiekcommissie

Donderdag heeft zich de door de voorzitter van de Bondsdag benoemde ethiekcommissie over de kwestie gebogen. Experts spraken zich uit over het toestaan van besnijdenis bij joden en moslims onder voorwaarden.

Zo moeten vader en moeder allebei akkoord zijn. De ouders moeten zich voor de ingreep laten voorlichten over de medische risico's. Op basis van diverse adviezen wil de Bondsdag de komende herfst een nieuwe wet aannemen.