JERUZALEM - Het Israëlische leger heeft dinsdag van minister van defensie Ehud Barak de opdracht gekregen ook ultraorthodoxe mannen op te roepen om de dienstplicht te vervullen. 

De krijgsmacht heeft een maand de tijd gekregen om een plan te ontwerpen.

Sommige ultraorthodoxen lieten direct na de aankondiging van de minister weten de gevangenis te verkiezen boven de dienstplicht, terwijl anderen hun vraagtekens plaatsten bij de ernst van Barak.

Zegslieden bij defensie zeiden dat de krijgsmacht niet in staat is ineens tienduizenden extra rekruten te verwerken.

De Israëlische regering had nog maar een dag om een aanvaardbaar alternatief te presenteren voor de wet die ultraorthodoxe studenten vrijstelt van de dienstplicht. Het hooggerechtshof heeft de bestaande wet als discriminatoir bestempeld en 1 augustus vastgesteld als deadline voor de strijdende partijen om het eens te worden.

Compromis

Bereikten de partijen geen compromis, dan zouden ongeveer zestigduizend ultraorthodoxe jongemannen voortaan gelden als deserteurs. Bovendien dreigde dan de regering te vallen en moesten mogelijk vervroegd parlementsverkiezingen worden uitgeschreven.

Barak heeft de bevoegdheid het huidige vrijstellingenregime voorlopig te handhaven met een beroep op de noodtoestand.

Barak kondigde onlangs echter aan dat hij wel degelijk een aantal ultraorthodoxe dienstplichtigen wilde oproepen. De oplossing die Barak nu heeft gevonden lijkt er voornamelijk op gericht om, zeker nu het parlement tot oktober met reces is, tijd te winnen.