HARARE - Als Zimbabwe erin slaagt een geloofwaardig referendum te houden over zijn nieuwe grondwet is de Europese Unie wellicht bereid bepaalde sancties tegen het land op te schorten.

De EU-ambassadeur in Zimbabwe, Aldo Dell Ariccia, noemde de recente hervormingen in Zimbabwe maandag bemoedigend.

Volgens Ariccia moet Zimbabwe worden aangemoedigd om verder te hervormen. Bepaalde sancties blijven echter in ieder geval tot een jaar na het referendum van kracht, aldus Ariccia. Het gaat daarbij onder meer om reisverboden en bevroren banktegoeden.

De bevolking moet zich maanden voor de volgende parlements- en presidentsverkiezingen kunnen uitspreken over de nieuwe grondwet. De verkiezingen staan gepland voor halverwege 2013.