NEW YORK - De wereld is erin geslaagd het aantal mensen dat in armoede leeft en het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater te halveren.

Ook wonen er minder mensen in sloppenwijken. Daarmee zijn drie van de zogeheten millenniumdoelen gehaald, 3 jaar eerder dan gepland.

Dat schrijven de Verenigde Naties in een maandag gepresenteerd rapport. ''Deze resultaten betekenen een enorme teruggang in menselijk leed'', concludeert VN-chef Ban Ki-moon.

De millenniumdoelen werden in 2000 afgesproken. Het gaat om in totaal 21 doelen op acht gebieden.

Zo moeten kinderen betere toegang tot onderwijs krijgen, moet de gelijkheid van mannen en vrouwen worden verbeterd, moet de kindersterfte worden teruggebracht en moet aan hiv en aids een halt worden toegeroepen.

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive