RIJSWIJK - De teleurstellende uitkomst van de VN-duurzaamheidstop in Rio de Janeiro was te verwachten, want het ontbrak aan concrete doelstellingen.

Dat zegt oud-minister van Milieu en hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht Jacqueline Cramer zaterdag.

Volgens Cramer is het in het huidige tijdsgewricht bijna niet mogelijk om afspraken over duurzaamheid tussen landen te bewerkstelligen, omdat er te veel machtsconflicten zijn.

De groei in Westerse landen is ten koste gegaan van het milieu, zegt zij. Nu landen als China economische groei doormaken zullen zij zich niet willen binden aan afspraken. ''Het goede voorbeeld uit het Westen ontbreekt'', aldus Cramer.

Lokale overheden

Toch is de oud-minister niet cynisch over 'Rio'. ''De top is meer dan een vergadering tussen landen''.

Volgens haar moet het milieu het nu hebben van de andere partijen die ook aanwezig waren bij de top: lokale overheden, burgerbewegingen en 'groene' CEO's van multinationals die wél ambitieuze doelstellingen hebben. ''Zij houden de druk op de ketel'', aldus Cramer.