RIO DE JANEIRO - In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is vrijdag (plaatselijke tijd) de VN-duurzaamheidstop afgerond.

De onderhandelingen hebben inhoudelijk weinig toegevoegd aan de ontwerpslotverklaring van dinsdag, die teleurstellend werd genoemd.

De conferentie is er niet in geslaagd concrete doelstellingen te formuleren voor duurzaam gebruik van water en energie en voedselveiligheid.

Er komt een werkgroep voor het formuleren van duurzame ontwikkelingsdoelen. Die moet in september 2013 rapporteren aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Duurzame ontwikkeling

Er komt ook een werkgroep die gaat analyseren hoeveel geld voor duurzame ontwikkeling opzijgelegd moet worden. Het voorstel van enkele ontwikkelingslanden om daarvoor meteen een fonds ter waarde van 30 miljard dollar te creëren, haalde het niet.

De VN aanvaarden voor het eerst het beginsel van een ''groene economie''. Elk land mag echter zijn eigen weg zoeken om menselijke welvaart verenigbaar te maken met milieubescherming. Een voorstel om het VN-milieuprogramma UNEP te versterken, liep spaak op verzet van de VS.

Faliekante mislukking

Greenpeace noemt de top een faliekante mislukking. ''De zeer zwakke onderhandelingstekst waar de top mee begon, is alleen maar slechter geworden'', zegt de milieuorganisatie.

Rio+20, zoals de conferentie heet, bouwt voort op de eerste VN-conferentie over duurzaamheid die in 1992 in de Braziliaanse stad werd gehouden. Enkele landen maakten wel concrete beloftes. Zo gaan de Maldiven het grootste beschermde natuurgebied in de oceanen inrichten.

Geen afspraaken

Volgens Milieudefensie zijn er geen enkele concrete afspraak opgeleverd over het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen. ''Een aantal maatregelen die van levensbelang zijn voor het redden van de planeet, zijn onder invloed van het bedrijfsleven tandenloze compromissen geworden'', aldus Geert Ritsema van Milieudefensie.

''De lidstaten blijken ook niet bereid om bedrijven verantwoordelijk te houden voor de milieuschade en mensenrechtenschendingen die ze veroorzaken. Zelfs niet om hen te verplichten daarover te rapporteren'', aldus Ritsema.

Positief

Milieudefensie ziet toch nog iets positiefs omdat er volgens de organisatie tijdens de top grote verontwaardiging is ontstaan bij onder andere boeren, activisten, inheemse volkeren, vrouwen- en jongerenbewegingen. Zij zouden zich niet vertegenwoordigd voelen.

''Dat heeft geleid tot een brede, wereldwijde volksbeweging die zich blijft verzetten tegen de richting die de VN wil inslaan'', aldus Ritsema. Het kan volgens hem niet zo zijn ''dat het bedrijfsleven de dienst uitmaakt in het grootste huis van de democratie, de Verenigde Naties''.

VN-top Rio+20