DEN HAAG - Het Joegoslavië-Tribunaal wijst donderdag een belangrijk tussenvonnis over schuld of onschuld van Radovan Karadzic.

Dit heeft de griffie van het VN-hof in Den Haag vrijdag laten weten.

De eerste fase van het proces is voorbij; de aanklagers hebben al hun bewijs gepresenteerd tegen de ex-president van de Bosnisch-Servische Republika Srpska.

Die vroeg daarop halverwege het proces om vrijspraak omdat het materiaal onvoldoende zou zijn voor een veroordeling wegens oorlogsmisdaden of genocide tijdens de ''etnische zuiveringen'' onder Bosnische moslims en Kroaten van 1992 tot 1995.

De aanklagers daarentegen vinden dat zij hun zaak hebben bewezen in het proces, dat op 26 oktober 2009 begon.

Interessante inzichten

Het tussenvonnis kan interessante inzichten verschaffen over hoe de rechters over de zaak denken. Als Karadzic niet wordt vrijgesproken, is hij aan de beurt met zijn verdediging.

Hij roept dan zijn eigen getuigen op, die aan een kruisverhoor worden onderworpen door de VN-aanklagers. Dat gebeurt volgens de voorlopige planning vanaf 16 oktober.

Enorme baard

De inmiddels 67-jarige Karadzic werd in 1995 aangeklaagd door toenmalig hoofdaanklager Richard Goldstone.

Hij was daarna jaren op de vlucht en werd in 2008 opgepakt in Belgrado, met een enorme baard die hem onherkenbaar moest maken. Karadzic staat terecht wegens onder meer de volkenmoord na de val van Srebrenica op 11 juli 1995.

De Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat bleken niet in staat de enclave te verdedigen. Het Bosnisch-Servische leger van generaal Mladic doodde daarop zeker 7000 moslimmannen en -jongens.

Wist van niets

Toen Karadzic op 11 juni zijn vrijspraak bepleitte, zei hij dat hij als president met andere dingen bezig was en niets wist van de massa-executies.

Daarvan zou in de militaire hiërarchie niets zijn doorgegeven aan de opperbevelhebber en president. Karadzic ontkende dat hij de genocide mede zou hebben gepland.