RIO DE JANEIRO - Europa is met tegenzin akkoord gegaan met een concepttekst van Brazilië in de aanloop naar de aardetop die woensdag in Rio de Janeiro begint.

''Dit was het hoogst haalbare'', zeiden Europarlementariërs Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Bas Eickhout (GroenLinks) dinsdag.

Beiden zijn namens het Europees Parlement bij de top. Het is volgens de twee een slap akkoord. Gerbrandy denkt dat hiermee ''de vooruitgang van de afgelopen 20 jaar in gevaar'' kan worden gebracht.

Veel mensen gingen er al van uit dat de top weinig concrete afspraken zou opleveren. Deskundigen voorspelden vorige week dat er niet meer uit zou komen dan een beeld over de toekomst die we met zijn allen voorstaan.

Concepttekst

Gastland Brazilië leverde dit weekeinde een eigen concepttekst, nadat onderhandelingen over een eerdere versie waren gestokt. De tekst richt zich vooral op armoedebestrijding. Andere thema's rond duurzaamheid worden nagenoeg ongemoeid gelaten. ''De poging om wereldwijd gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor onze planeet, lijkt zo van tafel geveegd te worden'', aldus Gerbrandy.

De top vindt plaats in dezelfde stad waar 20 jaar geleden de eerste aardetop werd gehouden. Toen werden nog baanbrekende afspraken gemaakt op het gebied van onder meer klimaatverandering, verwoestijning en overbevissing.

Doelen

Een groep van belangrijke Nederlandse topmannen roept dinsdag de wereldleiders in Rio op concrete doelen te formuleren voor een duurzamer toekomst.

Onder anderen Paul Polman (Unilever), Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Peter Voser van Shell constateren dat er vooralsnog weinig vooruitgang is geboekt op 500 internationaal overeengekomen milieudoelstellingen.

Deze bedrijven, die 'internationaal voorop lopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen' zijn eerder al een samenwerkingsverband aangegaan: Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC).

Ambitie

De bedrijven hebben als ambitie van elkaar te leren en Nederland internationaal op de kaart te zetten op het gebied van duurzaamheid.

In de aanloop naar de duurzaamheidstop in Rio de Janeiro die deze week plaatsvindt, dringen ze er bij de wereldleiders op aan concrete ontwikkelingsdoelen te formuleren op gebieden als terugdringen van armoede, vermindering van CO2-gebruik en meer gebruik van hernieuwbare energie.

Kader

Met een goed kader, denken de bedrijven dat publiek-private samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling optimaal kan worden benut. Ook is volgens hen een duidelijk tijdpad cruciaal: uiterlijk 2015 zou er overeenstemming moeten zijn over de precieze doelstellingen, met het oog op volledige implementatie per 2030.

Andere ondertekenaars van de oproep zijn: Jan Peter Balkenende, Voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition, Jean-François van Boxmeer (Heineken), Frans van Houten (Philips), Feike Sijbesma (DSM), Ton Büchner, (AkzoNobel), Peter Hartman (KLM) en Cees ‘t Hart (FrieslandCampina).

Klimaattop Rio de Janeiro