DEN HAAG - Radovan Karadzic heeft maandagochtend voor het Joegoslavië-Tribunaal vrijspraak geëist.

De VN-aanklagers hebben volgens hem onvoldoende bewijs gepresenteerd voor een veroordeling tijdens het proces voor het VN-hof in Den Haag, dat in oktober 2009 begon.

Volgens de voormalige president van Republika Srpska hebben de aanklagers ''vanuit het niets een soort tenlastelegging samengesteld''.

Karadzic is onder meer aangeklaagd wegens genocide na de val van Srebrenica in 1995 en oorlogsmisdaden tijdens de belegering van de Bosnische hoofdstad Sarajevo van 1992 tot 1995.

Volgens de procedureregels van het tribunaal kan de verdachte vrijspraak bepleiten nadat de aanklagers hun bewijs hebben gepresenteerd. Als de rechters tot de conclusie komen dat het bewijs van hoofdaanklager Serge Brammertz toch tot een veroordeling kan leiden, begint Karadzic over enkele maanden met de presentatie van zijn eigen bewijs.

Verweer

De belangrijkste juridische adviseur van Karadzic, Peter Robinson, begon zijn betoog met een verweer tegen de genocide-aanklacht. De Amerikaanse advocaat herinnerde eraan dat genocide tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995) tot nu toe door Joegoslavië-Tribunaal en Internationaal Gerechtshof alleen bewezen is geacht voor de gebeurtenissen na de val van Srebrenica in 1995.

Karadzic herinnerde eraan dat het Bosnisch-Servische leger aanvankelijk niet eens de intentie had om het stadje Srebrenica te veroveren. Daar zijn ook de analisten van de aanklagers het mee eens.

Geëvacueerd

De militairen van zijn generaal Ratko Mladic trokken er pas binnen nadat de moslimbevolking en -strijders waren vertrokken. De duizenden moslims die bescherming zochten bij het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat zijn niet gedeporteerd maar ''geëvacueerd'', aldus Karadzic. Dat zou mede zijn gebeurd om ''de Nederlandse regering in zekere zin tegemoet te komen''.

Karadzic zegt dat hij als president met andere dingen bezig was en niets wist van de massaexecuties, waarvan duizenden moslimmannen en -jongens het slachtoffer werden. Daarvan is in de militaire hiërarchie niets doorgegeven aan de opperbevelhebber en president. Karadzic ontkent dat hij een volkenmoord mede zou hebben gepland.

Karadzic moet ook terechtstaan wegens volkenmoord elders, zoals tijdens de ''etnische zuiveringen'' in het noordwesten van Bosnië in 1992.

Verplaatsing

Karadzic nam zelf het woord om de verplaatsing van bevolkingsgroepen goed te praten. Volgens hem werden de Bosnische moslims en Kroaten weggehaald uit gebieden waar zij gevaar liepen wegens gevechtshandelingen. Er was geen sprake van definitieve deportatie, zoals de aanklagers stellen. 

Lees Twitterberichten over dit nieuws via NUlive