AMSTERDAM - Meer dan een kwart van de vogelsoorten op de wereld, waaronder ook Nederlandse soorten, zijn in meer of mindere mate bedreigd. Bij 197 soorten is de situatie kritiek. 

Dat blijkt uit de Rode Lijst van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN, die donderdag is gepubliceerd.

Vooral met de tropische vogels gaat het slecht, voor meer dan honderd vogels uit de Amazone is de toestand sterk achteruit gegaan. Dit komt volgens het IUCN voornamelijk door de kap van het regenwoud in de Amazone.

In Nederland hebben vooral de grutto en de veldleeuwerik het zwaar, maar ook met moerasvogels als de roerdomp gaat het niet best.

Succes

De nieuwe Rode Lijst laat ook zien dat intensieve bescherming van bedreigde vogels wel degelijk helpt. Voor een aantal vogelsoorten is de situatie door beschermingsmaatregels aanzienlijk verbeterd. In Nederland zijn de lepelaar en de ooievaar voorbeelden van zulke succesverhalen.