DUBLIN - Een ruime meerderheid van de Ieren (60,2 procent) heeft zich in een referendum achter het Europese begrotingsverdrag geschaard.

Dat bleek vrijdag na telling van de stemmen van 40 van de 43 kiesdistricten, meldden Ierse media. De definitieve uitslag kan hierdoor niet meer veranderen.

Ierland is het enige land binnen de Europese Unie waar burgers zich mogen uitspreken over de nieuwe afspraken. Met het verdrag verplichten 25 van de 27 lidstaten van de EU zich tot een striktere begrotingsdiscipline.

Het verdrag geeft de Europese Commissie bovendien ruimere mogelijkheden om landen te dwingen hun overheidsuitgaven binnen de perken te houden. Groot-Brittannië en Tsjechië voeren het verdrag niet in.

Campagne

De Ierse regering die stevig campagne voerde voor striktere Europese begrotingsregels, claimde vrijdag eerder op de dag al de overwinning. Tegenstanders van het begrotingspact, waaronder Sinn Féin, erkenden ook al hun nederlaag.

Een nee-stem in Ierland zou het land uitsluiten van Europese noodfondsen, waar het eerder al zelf aanspraak op moest maken. Het nee-kamp beweerde dat Europa niet zo ver zou durven gaan.

Verplicht 

Voordat het verdrag van kracht wordt, moet het door de betrokken landen worden geratificeerd. Als 12 van de 17 eurolanden dit hebben gedaan, treedt het verdrag in werking. Het verdrag is verplicht voor alle eurolanden.

De voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz reageerde verheugd op de uitslag van de Ierse volksraadpleging. ''Dit is een belangrijke dag voor Ierland en de Europese Unie.''

Alles over de schuldencrisis in ons dossier

Referendum Ierland